Catalog thiết bị đóng mở cửa garage tự động OVO

Catalog thiết bị đóng mở cửa garage tự động OVO(TV)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89ER2FGQXlGd0ltRlE

Catalog thiết bị đóng mở cửa garage tự động OVO(TA)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89ELUVRNXZVbUFKSTA

 

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.