Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay tay đòn LINEAR 400/500-230

Catalog Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay tay đòn LINEAR 400/500-230(TA)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EQlAtbEZEaV9HYU0

Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay tay đòn LINEAR 400/500-230(TV)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89ERjRNQVpIWUdQNzg

 

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.