Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay tay đòn JET

Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay tay đòn JET(TA)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89ENUtid2tyMC0zU1E

 

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.