Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay tay đòn COUPER 24

Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay tay đòn COUPER 24 TA)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89ERGxZWWxHbDdlVDg

Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay tay đòn COUPER 24(TV)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EcFY1LXZrVllDWjQ

 

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.