Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay loại âm sàn INTRO 24/230-400

Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay loại âm sàn INTRO 24/230-400(TA)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EWXRESVl4Z1JGcVE

Catalog thiết bị đóng mở cổng kiểu xoay loại âm sàn INTRO 24/230-400(TV)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EYWRsZXUycVR6YWs

 

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.