Catalog barie Open 4000/6000

Catalog barie Open 4000/6000(TV)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89ES3drUmJMZWFFUmM

Catalog barie Open 4000/6000(TA)

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EeG5yeXdlWXRzN0k

 

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.