Daisy on the Ohoopee

Thước Nivo điện tử 3D DGL-3D

Digilevel 3D hiển thị góc nghiêng trên màn hình điện tử

Khi màn hình LCD của Digilevel 3D mặt hướng lên trên, nó sẽ chuyển về hiển thị bằng bọt tròn điện tử

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chế độ hiển thị: góc, độ dốc (%)

Hiển thị nhỏ nhất: 0.050 . 0,1%

Độ chính xác điện tử: ±0,1% (0/45/900) ±0,20 (khoảng khác)

Độ chính xác của bọt: H: ±0,5mm/m ± 0,0290   V: ±0,75 mm/m ±0,0430

Pin: 3 X 1,5V AA batteries

Nhiệt độ làm viêc: 5 ÷ 500 C

Kích thước : 600 X 33 X 72,5 mm

Trọng lượng: 770g (gồm cả pin)

Chỉ tiêu kĩ thuật

Vui lòng nhấn vào link để biết thêm chi tiết:

https://drive.google.com/open?id=1WYobeuxhmlxFJTPej_1L3JlKUpFPc7qk

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan