Daisy on the Ohoopee

Thiết bị đóng mở cổng kiểu trượt ngang Dynamos 600/1000

Sản xuất bởi KingGates - Italy

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Thiết bị đóng mở cổng kiểu trượt ngang DYNAMOS 500 (230V), DYNAMOS 600 (24V) và DYNAMOS 1000 (230V)

Mô hình lắp đặt thiết bị

Chỉ tiêu kĩ thuật

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee