Daisy on the Ohoopee

Thanh thép cường độ cao

Made in China

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Loại thép Sức chịu lực Mpa Độ bền kéo Mpa Độ giãn tới hạn A% Kéo dài chung Agt% Co giãn
Giãn ban đầu Tỷ lệ sau khi giãn 1000h r/% Tỷ lệ sau khi giãn 10 r/%
PSB 500 ≥ 500 ≥630 ≥10   0.8R ≤3 ≤1.5
PSB 555 ≥555 ≥777 ≥6
PSB 785 ≥785 ≥980 ≥7 ≥3.5
PSB 830 ≥830 ≥1030 ≥6
PSB 930 ≥930 ≥1080 ≥6
PSB 1080 ≥1080 ≥1230 ≥6 ≥2.5
PSB 390 ≥390 ≥560 ≥18

 

Chỉ tiêu kĩ thuật

Đường kính danh định (mm) Dv (mm) Dh (mm) H (mm) B (mm)  L (mm) Tiết diện quy định (mm2) Khối lượng quy định Kg/M
15 15 15 1 4.5 10 176 1.47
18 18 18 1.2 4 9 254.5 2.11
20 20 20 1.3 4.8 10 314 2.47
25 25 25 1.6 6 12 490.9 4.1
32 32 32 2 7 16 804.2 6.65
36 36 36 2.2 8 18 1018 8.41
40 40 40 2.5 8 20 1256.6 10.34
50 50 50 3 9 24 1963.5 16.28

Đai ốc, tấm đệm phụ kiện

Đường kính quy định  (mm) kích thước đệm vuông (mm) Đai ốc tiêu chuẩn
 Loại thép L SW Khối lượng
15 100*100*20 PSB785-PSB1080 45 28.5 0.2
18 100*100*20 PSB785-PSB1081 45 30  
20 100*100*20 PSB785-PSB1082 45 32 0.29
25 120*120*20 PSB785-PSB1083 54 50 2.1/0.65
32 140*140*24 PSB785-PSB1084 72 65 3.5/1.45
36 150*150*30 PSB785-PSB1085 80 65 4.8/1.65
40 160*160*30 PSB785-PSB1086 100 70 5.25/2.09
50 180*180*40 PSB785-PSB1087 110 80  

Đường kính quy đinh Kích thước tấm đệm vuông Đai ốc tiêu chuẩn
Loại thép L SW khối lượng (Kg/pc)
15 100*100*20 PSB785-PSB1080 45 28.5  
18 100*100*20 PSB785-PSB1081 45 30  
20 100*100*20 PSB785-PSB1082 45 32  
25 120*120*20 PSB785-PSB1083 54 50 2.0/0.6
32 140*140*24 PSB785-PSB1084 72 65 3.4/1.35
36 150*150*30 PSB785-PSB1085 80 65 4.6/1.5
40 160*160*30 PSB785-PSB1086 100 70 5.2/2
50 180*180*40 PSB785-PSB1087 110 80  

Cút nối thanh thép cường độ cao

Đường kính quy định (D.mm) Loại thép L mm L1 mm φ mm φ' mm Khối lượng (kg/pe)
25 PSB785-PSB1080 126 45 50 45 1.3
32 PSB785-PSB1081 168 60 60 54 2.25
36 PSB785-PSB1082 180 65 70 66 3.6
40 PSB785-PSB1083 220 80 74 70 4.63

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan