Daisy on the Ohoopee

Thang máy Elevonic class E411

Sản xuất bởi Otis (USA)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Là một tổ chức toàn cầu, chuyên cung cấp các công nghệ tiên tiến nhất về vận chuyển bằng thang máy, Otis có nguồn lực tạo ra sản phẩm với chất quốc tế: thang máy, bằng cách đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng, có thể được xác định từ Berlin tới Chicago tới Kuala Lumpur. Và Otis’ có hệ thống chuyên nghiệp về kế hoạch, triển khai, lắp đặt, bàn giao và tư vấn hỗ trợ sau khi hoàn thành giúp tòa nhà của bạn được hoàn thiện tốt nhất.

Cam kết này để khẳng định tính chuyên nghiệp và trách nhiệm trên mỗi sản phẩm được lắp đặt—để đáp ứng các nhu cầu cụ thể của các kiến trúc sư, các nhà thầu và chủ sở hữu trong mọi giai đoạn của dự án. Global Vision, Local Focus. The Otis Elevonic® Class.

Chỉ tiêu kĩ thuật

Vui lòng nhấn vào link để biết thêm chi tiết:

 

Google drive

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan