Daisy on the Ohoopee

Sào gương đơn PP-20EV

  • Sản xuất bởi hãng Myzox corporation
  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Số đọc rõ ràng bằng cách in trực tiếp trên nhôm

Dễ dàng khóa bằng hệ thống khóa xoắn

Chống ăn mòn chân gương bằng thép không gỉ

Dễ dàng điều chỉnh với bọt thủy tròn

 

Chỉ tiêu kĩ thuật

Mở rộng hoàn toàn

2,000mm

Đóng kín

1,150mm

Bọt thủy tròn

Nghiêng 40’/2mm

Khóa

Khóa xoắn

Trọng lượng

0.76Kg

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan