Daisy on the Ohoopee

Neo nối vòng

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

 

 

Sơ đồ cấu trúc của NEO NỐI VÒNG

Đặc điểm kỹ thuật

A

B

C

D

F

H

HM 15-2

160

65

50

50

150

200

HM 15-4

160

80

90

65

800

200

HM 15-6

160

100

130

80

800

200

HM 15-8

210

120

160

100

800

250

HM 15-12

290

120

180

110

800

320

HM 15-14

320

125

180

110

1000

340

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan