Daisy on the Ohoopee

Neo đơn công tác

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

 

 

THÔNG SỐ CHÍNH CỦA NEO CÔNG TÁC ĐƠN

Đặc điểm kỹ thuật

Tấm neo

Ống ghen

Đầu neo

AxBxC

Cài đặt khoảng cách a x b

( I.D)

 фE x F

OVM. M22 - 1

145x90x100

80x58

ф30

ф65x75

OVM. M28 - 1

195x100x125

120x60

ф40

ф85x100

 

THÔNG SỐ CHÍNH CỦA NEO CÔNG TÁC ĐƠN

Đặc điểm kỹ thuật

Tấm neo

Đầu neo

Lò xo Neo

Kích thuỷ lực

AxBx ф C

ф E x F

ф G

ф H

I

N

OVM.M15-1

80x80x 14

ф 46x48

ф 80

ф 6

30

4

YDC240QX

OVM.M13-1

80x80x 4

ф 43x43

ф 80

ф 6

30

3

YDC240QX

OVM.M15A-1

80x80x 4

ф 50x48

ф 80

ф 6

30

4

YDC240QX

OVM.M13A-1

80x80x 4

ф 40x40

ф 80

ф 6

30

3

YDC240QX

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan