Daisy on the Ohoopee

Neo công cụ

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

 

CÁC THÔNG SỐ CHÍNH CỦA NEO CÔNG CỤ OVM 15G/13G

LOẠI

ĐƯỜNG KÍNH ĐẦU NEO CÔNG CỤ (mm)

SỐ NÊM NEO (bộ)

TẤM CHẶN (cái)

TAY NẮM (cái)

OVM 15G-1

Ø 49*55

1

Không

Không

OVM 15G-2

Ø 134*60

2

Không

Không

OVM 15G-3

Ø 134*60

3

Không

Không

OVM 15G-4

Ø 134*60

4

Không

Không

OVM 15G-5

Ø 134*60

5

Không

Không

OVM 15G-6

Ø 175*60

6

Không

Không

OVM 15G-7

Ø 175*60

7

Không

Không

OVM 15G-8

Ø 175*60

8

OVM 15G-9

Ø 175*60

9

OVM 15G-10

Ø 184*70

10

OVM 15G-11

Ø 184*70

11

OVM 15G-12

Ø 184*70

12

OVM 15G-13

Ø 194*70

13

OVM 15G-14

Ø 194*70

14

OVM 15G-15

Ø 250*80

15

OVM 15G-16

Ø 250*90

16

OVM 15G-17

Ø 250*90

17

OVM 15G-18

Ø 250*90

18

OVM 15G-19

Ø 250*90

19

OVM 15G-21

Ø 300*120

21

OVM 15G-22

Ø 300*100

22

OVM 15G-25

Ø 300*120

25

OVM 15G-27

Ø 300*120

 

OVM 15G-31

Ø 300*120

 

OVM 15G-34

Ø 370*140

 

OVM 15G-37

Ø 370*140

 

OVM 13G-1

Ø 43*47

1

Không

Không

OVM 13G-3

Ø 134*60

3

Không

Không

OVM 13G-4

Ø 134*60

4

Không

Không

OVM 13G-5

Ø 134*60

5

Không

Không

OVM 13G-6

Ø 134*60

6

Không

Không

OVM 13G-7

Ø 134*60

7

Có/Không

Có/Không

OVM 13G-8

Ø 134*60

8

OVM 13G-9

Ø 175*60

9

OVM 13G-12

Ø 175*60

12

OVM 13G-13

Ø 175*60

13

OVM 13G-15

Ø 184*70

15

OVM 13G-16

Ø 184*70

16

OVM 13G-17

Ø 184*70

17

OVM 13G-19

Ø 184*70

19

OVM 13G-21

Ø 250*70

21

OVM 13G-22

Ø 250*70

22

OVM 13G-27

Ø 250*70

27

OVM 13G-31

Ø 300*120

31

OVM 13G-43

Ø 300*110

43

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan