Daisy on the Ohoopee

Neo côn kiểu GZ

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

 

 

THÔNG SỐ CHÍNH CỦA NEO CÔN KIỂU GZ

Loại

M

фE

H

GZ5-12

M12

90

50

GZ5-14

M12

95

45

GZ5-18

M16

100

50

GZ5-24

M18

110

53

GZ5-28

M18

117

53

GZ5-30

M18

136

53

FM7-17

M18

110

60

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan