Daisy on the Ohoopee

Module kết nối SHS-AST200

- Hàng chính hãng SAMSUNG.
- Made in Korea.
- Bảo hành: 12 tháng.

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

SAMSUNG SHS-AST200 - Module kết nối với khóa điện tử, dùng để giao tiếp giữa khóa và remote.
 
Phụ kiện khóa điện tử SAMSUNG SHS-AST200

Chỉ tiêu kĩ thuật

- Module kết nối với khóa điện tử, dùng để giao tiếp giữa khóa và remote.
- Dùng cho các loại khóa cửa điện tử SAMSUNG.

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan