Daisy on the Ohoopee

Máy thủy chuẩn tự động Geo 24IP va 28IP

Sản xuất bởi hãng Myzox (Nhật)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

Máy thủy chuẩn tự động Geo 24IP và 28IP

Bảng chỉ tiêu

Model

GEO-24IP

GEO-28IP

Bắt ảnh

Thật

Thật

Độ phóng đại

24X

28X

Kích thước kính vật

38mm

38mm

Trường ngắm

1o20’

1o20’

Tiêu cự nhỏ nhất

0,5m

0,5m

Hằng số nhân khoảng cách

100

100

Hằng số cộng khoảng cách

0

0

Kiểu bộ bù

Đệm khí

Đệm khí

Phạm vi bù

±15’

±15’

Đặt chính xác

0,3”

0,3”

Độ chính xác trên 1km đo lặp

2,0mm

1,5mm

Độ nhạy bọt thuỷ tròn

8’ / 2mm

8’ / 2mm

Chia vạch bàn độ ngang

1o

1o

Chống bụi và mưa

IP54

IP54

Khối lượng

1,46kg

1,46kg

Lỗ ren đế máy

5/8” x 11 bước

5/8” x 11 bước

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee