Daisy on the Ohoopee

Máy ghi dữ liệu SK-L200THII

Sản xuất tại Nhật Bản

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Sử dụng: 

 Dùng để ghi lại thay đổi thông số môi trường theo thời gian, ghi hai thông số chính là nhiệt độ và độ ẩm

Chỉ tiêu kĩ thuật

 

Phạm vi hiển thị : -150 đến 650C tuỳ thuộc đầu dò kết nối

Độ chính xác :

 Nhiệt độ : 0,10C ± 1 chữ số

 Độ ẩm : 0,1% ± 1 chữ số

Giãn cách (Tốc độ) ghi :

 1, 2, 5, 10, 15 và 30 giây

 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 và 90 phút

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan