Daisy on the Ohoopee

Máy đo nhiệt độ của nước SK-250WPII-R

Sn xut ti Nht Bn

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

 

Phạm vi hiển thị màn hình : -550C – 3050C

Phạm vi đo : -500C – 2500C (phạm vi đo khác nhau phụ thuộc vào đầu đo được kết nối)

Độ chính xác : 

0,10C ± 1 chữ số ở nhiệt độ -9,90C – 199,90C

10C ± 1 chữ số ở nhiệt độ cao hơn

Phạm vi nhiệt độ làm việc : 00C – 500C

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan