Daisy on the Ohoopee

Máy đo mưa 7820-00

Sn xut ti Nht Bn

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

 

Phạm vi đo : phương pháp tính xung 0 – 100

Đồng hồ : dây cót đặt 1 hay 7 ngày bằng bánh răng thay thế kèm theo

Chỉ tiêu kĩ thuật

Phạm vi đo : phương pháp tính xung 0 – 100

Đồng hồ : dây cót đặt 1 hay 7 ngày bằng bánh răng thay thế kèm theo

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan