Daisy on the Ohoopee

Interphone SHT-IPE101/EN

- Màu trắng

- Made in Korea.

- Bảo hành 12 tháng

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Tay nghe phụ SAMSUNG SHT-IPE101/EN gồm: 1 interphone + 1 Tay nghe audio mở rộng + 1 nút mở cửa. Máy thoại mở rộng dùng cho 3207, 3005, 3305, 6805, và 4004,chức năng gọi và mở cửa, nguồn được cấp từ Màn hình chính.

Chỉ tiêu kĩ thuật

 Điện thoại mở rộng cho màn hình chuông cửa.
- Kết nối với màn hình bằng cáp 4 dây.
- Có nút đóng mở cửa.
- Đàm thoại với khách ngoài cửa hoặc với màn hình.
- Kích thước: 99x214x55mm.
- Trọng lượng: 500g.

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan