Daisy on the Ohoopee

Gương mini MG - 1500 GPII

Hãng sn xut: Myzox (Nht Bn)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

Hằng số gương 0mm

độ xoay vòng: 40'/2mm

Dùng được với sào mini  

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan