Daisy on the Ohoopee

Du xích quang học Micrometer-3

Sản xuất bởi hãng Nikon (Nhật)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Đặc trưng : Được gắn vào đầu ống kính máy thuỷ chuẩn tự động AS-2C và AE-7C để tăng độ chính xác khi đọc mia inva.

Chỉ tiêu kĩ thuật

Chỉ tiêu : Chia 100 vạch trong phạm vi 10mm, đơn vị đọc nhỏ nhất 0,1mm.

Bao gói : Cụm Micromet-3 nikon trong bao da có quai đeo.

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan