Daisy on the Ohoopee

Đồng hồ đo tốc độ gió hiện số FG-561

Sản xuất tại Myzox (Nhật Bản)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

* Chức năng đo : tốc độ gió tức thời, lớn nhất, nhỏ nhất và trung bình
Phạm vi đo :
Tốc độ gió : 0…20m/s ở nhiệt độ 0…500C
Nhiệt độ : -200C…500C
Độ chính xác :
Đo gió : ±5% + 0,2m/s ở tốc độ 0…20m/s
±10% ở tốc độ 10…20m/s
Đo nhiệt độ : ±10C ở nhiệt độ -100C…400C
±20C ở nhiệt độ cao hơn

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan