Danh sách đại lý phân phối miền Trung

 

DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI MÁY TRẮC ĐỊA CỦA CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG TẠI ĐÀ NẴNG
STT Tên Công ty Địa chỉ SĐT
1 CN Công ty CP Hóa chất và Vật tư KHKT 35 Trưng Nữ Vương - HảI Châu - Đà Nẵng 5113825459
2 Công ty TNHH Máy Trắc Địa Ngọc Hướng 42 Hoàng Hoa Thám - Thanh Khê - Đà Nẵng 905905946
3 CN Công ty Cổ phần Thiết bị Thắng Lợi 176 Điện Biên Phủ - Thanh Khê - Đà Nẵng 915300914
4 Công ty TNHH Vật tư Khoa học Kỹ Thuật 112 Hàm Nghi - Thanh Khê - Đà Nẵng 5113655689
5 Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Minh Trung 123 Hàm Nghi - Thanh Khê - Đà Nẵng 5113691929
6 Công ty TNHH Thiết bị Đo lường APPATECH 26 Nguyễn Xuân Khoát - Sơn Trà - Đà Nẵng 5113620352
7 DNTN Máy đo đạc Đà Nẵng 117 Nguyễn Công Trứ - Sơn Trà - Đà Nẵng 913403749
DANH SÁCH ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CỔNG CỬA TƯ ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH TÂN HƯNG TẠI ĐÀ NẴNG
1 Công ty TNHH MTV Cổng Đẹp 142 Huỳnh Ngọc Huệ - Thanh Khê - Đà Nẵng 905494953