Cổng tự động mở 4 cánh đẳng cấp Italy

Công ty TNHH Tân Hưng đã thi công lắp đặt bộ cổng cửa tự động tại một khu nhà liền kề

https://www.youtube.com/watch?v=nZqKqWt9Va8