Chứng chỉ kiểm định

Chứng chỉ sửa chữa Máy DTM/NPL-302/502, DTM 322, DTM 652, các seri Nivo M, Nivo C, Focus 6, Focus 8 (NIKON-TRIMBLE cấp) và hệ thống định vị vệ tinh Epoch 10. Ngoài ra công ty còn nhận bảo dưỡng, sửa chữa các máy thủy chuẩn, máy kinh vĩ cơ, máy kinh vĩ điện tử và máy toàn đạc điện tử, của các hãng khác.

Level 1 & 2

 

 

 

Level 3

 

 Level 1-3 : Nivo, Focus 6

 

DTM/NPL 322+