Daisy on the Ohoopee

Chân máy bằng nhôm LAN & SAT

Hãng sản xuất: Myzox (Nhật Bản)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

Chân máy bằng nhôm  LAN & SAT

Model

Kéo dài

Thu gọn

Khối lượng

Đường kính đầu / lỗ

Đặc điểm

Chân máy bằng nhôm LAN-OL

1.710mm

1030mm

4,4kg

160/66mm

Dùng cho máy toàn đạc, kinh vĩ

Chân máy bằng nhôm SAT-OL

1.655mm

978mm

3,5kg

154/66mm

Dùng cho máy kinh vĩ, thuỷ chuẩn

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan