Catalog sổ tay điện tử T41

Catalog sổ tay điện tử T 41 (TV):

 

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EVXV6elY5UzlsQUU

 

Catalog sổ tay điện tử T 41 (TA):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EN0ZXWGFmZFIzWjA

 

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.