Catalog máy toàn đạc laser Focus 6+

Catalog máy toàn đạc laser Focus 6 + (TV):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89Ea3AydlBhTmVVbTA

 

Catalog máy toàn đạc laser Focus 6 + (TA):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EaGdjVWJPQTEwemM

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.