Catalog máy toàn đạc Focus 2

Catalog máy toàn đạc Focus 2 (TV):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89Eck5ibzEtSnlIcVU

 

Catalog máy toàn đạc Focus 2 (TA):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89ERHdTQXJzYlZGNlU

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.