Catalog máy đo khoảng cách cầm tay HD 100

Catalog máy đo khoảng cách cầm tay DH 100 (TV):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89EUE1DS3VCZlVyV0k

 

Catalog máy đo khoảng cách cầm tay HD 100 (TA):

https://drive.google.com/open?id=0BwLlMjT-C89Ea0lpZVp3cHIxTUU

 

Quý khách cần hướng dẫn sử dụng của thiết bị, xin vui lòng liên hệ Công ty TNHH Tân Hưng để biết thêm chi tiết.