Daisy on the Ohoopee

Bọt thủy gắn mia thủy bình SA-60, SB-60

Hãng sn xut: Myzox (Nht Bn)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

Tên sản phẩm

Độ Nhạy

Sản phẩm phù hợp

SA-60

60 '/ 2mm

Dành cho mia ALG, SUN, MST, ALX và RFC

SB-60

60 '/ 2mm

Dành cho mia ALM, SUM và ALS

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan