Daisy on the Ohoopee

Bọt thủy cho mia và bọt thủy cho sào gương

Hãng sản xuất: Myzox (Nhật Bản)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Chỉ tiêu kĩ thuật

 

 

SA-60

SB-60

PA-20

PA-60

      Tên

Chỉ tiêu

Bọt thủy mia 

SA - 60

 Bọt thủy mia 

SB - 60

Bọt thủy cặp sào 

PA - 20

Bọt thủy cặp sào 

PA - 60

 Độ chính xác

60'/2MM

60'/2MM

20'/2MM

60'/2MM

Thiết bị đi kèm

Mia rút nhôm loại ALG

Mia rút nhôm loại ALM

Sào gương

Sào gương

 

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan