Daisy on the Ohoopee

Thang máy Gen2 Switch

Sản xuất bởi Otis (USA)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Yêu cầu sức mạnh đặc biệt. yêu cầu nhà thầu phụ, mất điện thường xuyen. có nhiều điều cần xem xét khi lắp đặt và vận hành thang máy trong tòa nhà dân cư của bạn, cho dù xây dựng mới hay cải tiến nâng cấp. Công nghệ tiên tiến của thang máy Gen2 Switch là một điều dễ dàng

Chỉ tiêu kĩ thuật

Vui lòng nhấn vào link để biết thêm chi tiết:

Drive google

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan