Daisy on the Ohoopee

Thang máy Gen2 Regen

Sản xuất bởi Otis (USA)

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

 Thang máy Gen2 thân thiện với môi trường, thiết lập các tiêu chuẩn mới cho hiệu suất, độ tin cậy, thiết kế và thoải mái trong khi giảm chi phí và sử dụng năng lượng trong suốt vòng đời của chúng. 

Chỉ tiêu kĩ thuật

Vui lòng nhấn vào link để biết thêm chi tiết:

Drive google

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan