Daisy on the Ohoopee

Khe co giãn ray đơn

  • Giới thiệu
  • Chỉ tiêu kĩ thuật
  • Video
  • Hình ảnh

Giới thiệu

Giới thiệu: 

khe co giãn loại này ... gồm  có ba phần chính : thanh thép hình cán nóng loại đặc biệt, dải cao su ngăn nước và thanh cốt thép. khe co giãn loại này có các đặc điểm kết cấu đơn giản, dễ lắp đặt, độ bền và độ ổn định cao.

 vì chiều cao thấp và kết cấu đơn giản, khe co giãn loại ... OVM là không chỉ thích hợp với việc thay thế các khe cũ đối với những cầu hiện đã tồn tại, mà cũng còn áp dụng cho các cầu mới với độ chuyển vi nhỏ.

Chỉ tiêu kĩ thuật

-C

Loại Tổng Chuyển vị (mm) Kích thước lắp đặt (mm)
Kích thước JO Kích thước J
OVM-C50 50 10~60 0~50
OVM-C60 60 10~70 0~60
OVM-C80 80 10~90 0~80

 

LOẠI OVM-F

Loại Tổng Chuyển vị (mm) Kích thước lắp đặt (mm)
Kích thước JO Kích thước J
OVM-F50 50 10~60 0~50
OVM-F60 60 10~70 0~60
OVM-F80 80 10~90 0~80
 

 

LOẠI OVM-E

 

Loại Tổng Chuyển vị (mm) Kích thước lắp đặt (mm)
Kích thước JO Kích thước J
OVM-E50 50 10~60 0~50
OVM-E60 60 10~70 0~60
OVM-E80 80 10~90 0~80
 

 

 LOẠI OVM-Z

Loại Tổng Chuyển vị (mm) Kích thước lắp đặt (mm)
Kích thước JO Kích thước J
OVM-Z50 50 10~60 0~50
OVM-Z60 60 10~70 0~60
OVM-Z80 80 10~90 0~80
 

 

Video

Hình ảnh

Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee Daisy on the Ohoopee

Sản phẩm liên quan